• ISO new 2015
  • Pharma Marketing
  • Security
  • ISO Seminar
  • Marketing Training
Previous Next
 

  Вече 24 години работим активно като консултанти във фармацевтичния сектор. Предлагаме на нашите клиенти текуща информация, обзори по ключови теми и проучвания, които да им помагат за вземането на важни стратегически решения.

   Това е сектор, в който има не просто различни мнения, а конкурентни интереси, които често водят до едностранчиви гледища. В нашата работа се опитваме да представяме обективните данни, но нашите позиции по различни въпроси също са много спорни.

   Текущи и специализирани обзори за фармацевтичния сектор на английски език предлагаме на нашите клиенти чрез абонамент за изданието PHARMA BULGARIA (от 1994 година). То е предназначено предимно за производители на лекарства и е насочено и към международна аудитория.

   В раздела "Фармацевтичен сектор" са описани нашите услуги по различни теми, включително анализи и преводи на нормативната база в сектора.


Абонамент за "Pharma Bulgaria" за 2017 и 2018 година (360 EUR с ДДС):


Абонамент за "Pharma Bulgaria" за 2018 година (180 EUR с ДДС): 


 

 

TMA.Presentation.v3
TMA.ISO.10002.v3
TMA.ISO.9001.v3
TMA.Communication.v2