• Security
  • Pharma Marketing
  • Marketing Training
  • ISO new 2015
  • ISO Seminar
Previous Next
 

   Отношението към околната среда се разглежда в развитите европейски държави като един от признаците за зрелостта на цивилизацията, защото то поставя на преден план живота в бъдещето и го противопоставя на бизнес интересите днес.

   Стандартът ISO 14001 представлява набор от принципи и изисквания, които да гарантират, че икономическата дейност на човека ще има минимално негативно отражение върху околната среда. До голяма степен законодателството на държавите-членки на Европейския съюз, включително в България, налага ограничения върху дейностите, които могат да нанесат сериозни щети на околната среда. Затова може да се каже, че съблюдаването на екологичната нормативна база до висока степен удовлетворява изискванията на ISO 14001. Ползата от стандарта е, че той създава организационната рамка, в която да се реализират законовите разпоредби, както и механизмите за самоконтрол на организациите за постигане на максимален ефект от спазването на природозащитните принципи.

   Top Management Advisors предлага консултантска помощ за разработка и внедряване на Системи за управление на околната среда съгласно ISO 14001, които се реализират най-често като интегрирани системи, в които са обхванати и общите принципи и изисквания за съвременно управление на бизнеса, заложени в ISO 9001. Прилагаме списък на стандартите от серията ISO 14000, които обхващат различни аспекти на управлението на околната среда.

   Предлагаме и обучения по внедряване на ISO 14001, както и курсове за вътрешни одитори по стандарта.

Ръководител направление: Албена Иванова
E-mail:
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 

TMA.Presentation.v3
TMA.ISO.10002.v3
TMA.ISO.9001.v3
TMA.Communication.v2