• Security
  • Marketing Training
  • Pharma Marketing
  • ISO Seminar
  • ISO new 2015
Previous Next
 

   Пред годините са написани много глупости за управленските стандарти, предимно от хора, които ги разглеждат като набор от документи, чрез които можеш да получиш още един - сертификатът на стената. Без да оспорваме правото на мнение на всеки, който знае А и Б, считаме, че ползите от структурирана и стандартизирана система за управление мога да се получат, ако ръководството на фирмата познава цялата азбука на мениджмънта.

   В една част от приложените материали са представени нашите виждания по различни теми, свързани с приложението на международните стандарти.

   Тъй като правилата в бизнеса се прилагат от живи същества, второто голямо направление в нашата дейност е управлението на хора. Това е област, в която винаги ще има различни виждания и подходи, където не можем да кажем кое е "вярното решение". За сметка на това има много примери за неприемливи модели на отношение към кадрите, както и доказани добри практики. Нашата скромна амбиция е да участваме в обмена на мнения по управлението на човешките ресурси.

 

 

TMA.Presentation.v3
TMA.ISO.10002.v3
TMA.ISO.9001.v3
TMA.Communication.v2