• Pharma Marketing
  • ISO Seminar
  • Security
  • ISO new 2015
  • Marketing Training
Previous Next
 

   Пред годините са написани много глупости за управленските стандарти, предимно от хора, които ги разглеждат като набор от документи, чрез които можеш да получиш още един - сертификатът на стената. Без да оспорваме правото на мнение на всеки, който знае А и Б, считаме, че ползите от структурирана и стандартизирана система за управление мога да се получат, ако ръководството на фирмата познава цялата азбука на мениджмънта.

   В една част от приложените материали са представени нашите виждания по различни теми, свързани с приложението на международните стандарти.

   Тъй като правилата в бизнеса се прилагат от живи същества, второто голямо направление в нашата дейност е управлението на хора. Това е област, в която винаги ще има различни виждания и подходи, където не можем да кажем кое е "вярното решение". За сметка на това има много примери за неприемливи модели на отношение към кадрите, както и доказани добри практики. Нашата скромна амбиция е да участваме в обмена на мнения по управлението на човешките ресурси.

 

 

TMA.Presentation.v3
TMA.ISO.10002.v3
TMA.ISO.9001.v3
TMA.Communication.v2