• Security
  • Marketing Training
  • Pharma Marketing
  • ISO new 2015
  • ISO Seminar
Previous Next
 

   Повечето компании, които внедряват стандарти от типа на ISO 9001, се стараят да създадат документи, които да изпълняват изискванията на стандарта. Много малко са тези, които разбират, че управленските стандарти трябва да помогнат на мениджърите да изградят модерни фирмени структури, които да се управляват ефективно.

   За разлика от много консултанти, ние вярваме, че управленските стандарти по същество регламентират всички ръководни дейности и постигане на съответствие с техните изисквания по никакъв начин не означава, че правим нещо "само заради стандарта".

   Top Managemenrt Advisors предлага различни семинари за въвеждане в различните управленски стандарти, по отделни аспекти на фирменото управление, а по заявка и курсове за внедряване на даден стандарт.

   Перииодично организираме и курсове за вътрешни одитори, които дават подходяща практическа квалификация за провеждане на одити съгласно изискванията на ISO 19011:2011.

 

TMA.Presentation.v3
TMA.ISO.10002.v3
TMA.ISO.9001.v3
TMA.Communication.v2