• ISO new 2015
  • Security
  • Pharma Marketing
  • Marketing Training
  • ISO Seminar
Previous Next
 

   За много хора висшето образование е последна стъпка в квалификацията, необходима за успешна кариера. Динамиката на живота и бизнеса обаче ни показва всеки ден, че трябва да се справяме със предизвикателства, които вчера не са съществували. Освен това често за ръководители се издигат лица, които вероятно имат необходимите качества и са добри специалисти в дадена област, но им липсва системна подготовка за управление на процеси и хора.

  Top Management Advisors се опитва да помогне именно тук - предлагаме курсове, които да запълнят някои пропуски в квалификацията на мениджърите от всички нива и да структурират опита, който много от тях са натрупали в практиката. Темите на нашите обучения са различни - общите управленски функции, управление на хора (лидерство, делегиране, мотивиране), управление на срещи и на проекти.

   Предлагаме и семинари по основни умения, необходими за всеки мениджър - умения за професионална комуникация и преговори, презентационни умения, управление на времето и изграждане на екипи, менторство и коучинг.

   Нашите обучения са представени в приложената брошура.

TMA.Presentation.v3
TMA.ISO.10002.v3
TMA.ISO.9001.v3
TMA.Communication.v2