• Security
  • ISO new 2015
  • Marketing Training
  • ISO Seminar
  • Pharma Marketing
Previous Next
 

КОИ СМЕ НИЕ

 Според великия гуру по управление на качеството Едуард Деминг "не е необходимо да се променяте - оцеляването не е задължително".

 

     Ако все пак искате не само да оцелеете, но и да се развивате все по-успешно, ако имате амбицията да постигнете своите мечти, можете да ускорите своя път към върха с помощта на консултанти.

 

     Консултантът не е планински водач, който върви пред вас, нито е шерпа, който изнася тежкия товар. Ние предлагаме да вървим заедно нагоре като споделяме своите знания, опит и вяра в успеха!

 

    Top Management Advisors е една от първите български консултантски фирми, създадена през 1990 г. Пълно описание на компанията може да намерите ТУК.

    През двадесет и трите години на своето развитие фирмата развива няколко направления, които са обединени в обща цел и подход - управленско консултиране. Предметът на дейност включва консултации по международни управленски стандарти, управление на човешките ресурси, услуги за фармацевтичния сектор и обучения във всяка от тези области.

TMA.Presentation.v3
TMA.ISO.10002.v3
TMA.ISO.9001.v3
TMA.Communication.v2